Blog

Illustrasjonsfoto ledig stilling psykolog

Orkdal DPS, poliklinisk seksjon søker etter psykolog til 100 % fast stilling til kontoret på Røros.

Orkdal DPS er lokalsykehus for 13 kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten forøvrig.

Orkdal DPS er ca 90 ansatte fordelt på vel 75 årsverk, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, 3 årige høyskoleutdannede med/uten videreutdanning. Døgnseksjonen består av 15 sengeplasser.

I tillegg til seksjon for ambulante tjenester inkl. ambulant akutteam (AAT) og poliklinikk med hovedkontor på Orkanger, og kontorer på Støren og Røros.

Arbeidsoppgaver

  • Utredning/diagnostisering/behandling
  • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
  • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
  • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
  • Delta i forskningsarbeid
  • Faste konsultasjonsdager med kommunene

Les mer om stillingen og søk her.

X