Blog

Aktuelt, Næring

Vil du bli landbrukskonsulent i Os, Røros og Holtålen?

Illustrasjonsfoto: landbruksavdelingen har begrenset kapasitet

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det nå ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent.

1. januar 2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der Os kommune er vertskommune. Landbrukskonsulenten ansettes med arbeidssted i Os kommune, men vil ha arbeidsområde for alle tre kommunene.

I de tre kommunene er det i dag ca 300 aktive bruk. De aktive brukene driver hovedsakelig med melk- og kjøttproduksjon basert på grovfôr, men vi har også et miljø med fjørfe- og pelsdyroppdrett i vårt område.

Vi ønsker at landbruksavdelingen skal ha en framtidsrettet organisering, og kontoret skal bistå med å utvikle landbruksnæringen og den aktive bonde.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Generelle forvaltningsoppgaver innen fagområdet
 • Saksbehandling av tilskuddsordninger
 • Andre oppgaver knyttet til de økonomiske virkemidlene i landbruket
 • Næringsutvikling innenfor landbruket
 • Informasjon og faglig veiledning/rådgiving

Ande relevante oppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Landbruksfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og veiledningsarbeid.
 • Gode formuleringsevner i norsk, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning
 • Førerkort klasse B er påkrevd.
 • Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper som engasjert, strukturert, fleksibel, løsningsorientert, gode samarbeidsevner og selvstendig vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Tilsetting, fastsetting av lønn og arbeidsvilkår skjer i samsvar med gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • God oppfølging.
 • Prøvetid på 6 måneder.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Røros kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunensnett side innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt servicekontoret i kommunen.

→ Søk stillingen her

 

 

X