Blog

Aktuelt, Nyheter

Lag/forening søkes til å drifte utstyrssentral

Reiselivets Hus

Røros Kommune søker et lag/ei forening til å drifte vår nye utstyrssentral mot betaling i perioden medio februar til 31.mai. Åpningstid vil være ca 6 timer pr uke, fordelt på to dager. Utstyrssentralen låner ut aktivitets- og fritidsutstyr gratis og vil ha tilholdssted i Reiselivets Hus.
Søknad sendes postmottak@roros.kommune.no innen 28. januar. For nærmere informasjon, ta kontakt med Frode Bukkvoll (95 83 15 38).

X