Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Næring

Kursserie for lokalmatprodusenter

Illustrasjonsfoto kurs for lokalmatprodusenter

Prosjektet Kompetanseløft lokalmat og reiseliv arrangerer høsten 2017 en kursserie med ulike tema.

Kunnskap er alltid viktig og nyttig, – det kan gjøre forskjellen. Har du et ønske om utvikling av egen virksomhet, eller bare deg selv, kan fagopplæring og fagpåfyll være veien å gå! Vi gjennomfører i høst 3 ulike kurs, som kan tas enkeltvis eller som en pakke.

TEMAER OG DATOER:

  • 5.-6.oktober 2017. ØKONOMI
    -Kalkulering og prisfastsetting, forutsetninger for lønnsom drift
  • 23.-24.oktober 2017. MARKED
    – Få oversikt over totalmarkedet, de ulike salgskanalene, utviklingstrekk, forskjeller og likheter
  • 23.-24.november 2017. LOGISTIKK
    – Bedre logistikk gir konkurranse-fortrinn og økt lønnsomhet

HVORDAN ER KURSENE LAGT OPP?
Det blir en blanding av forelesning, diskusjoner, praktiske øvelser og oppgaver. Aktivitet og delaktighet blant deltagere er en forutsetning. Kursets teoretiske innhold knyttes direkte mot deltagernes egne case. Og ikke minst, – vi skal ha det gøy!

PÅMELDING?
Lyst til å være med på alle tre kursene? Meld deg på! Eller velg det du kjenner du har mest behov for.

Påmeldingsfristene er:
Økonomikurset: 29.9.17
Markedskurset: 16.10.17
Logistikk-kurset: 17.11.17

Påmelding skjer til Marit Evanger mob 917 74 247 eller på mail marit@rorosmat.no For mer informasjon, se www.rorosmat.no

X