Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Kulturkalenderen for sykehjem og omsorgsboliger | Høst 2018

Før jul i 2017 gikk vi ut med en oppfordring til det frivillige kulturlivet om å bidra med sang, musikk, spill, fortelling – eller noe helt annet – på våre sykehjem og omsorgsboliger. Responsen var overveldende! Svært mange meldte sin interesse for å bidra – og vi fikk raskt en fyldig kulturkalender for begge sykehjem og omsorgsboligene på Øverhagaen. 

En kulturopplevelse i hverdagen er medisin uten bivirkninger, og et viktig element i folkehelsearbeidet. Trivsel, glede, samvær og gode opplevelser av ulik art er sentralt for alle – her kan kulturen utgjøre en stor og viktig forskjell i menneskers hverdag. Vi ønsker derfor å videreføre kulturkalenderen – og går nå ut med en ny oppfordring til kulturlivets aktører om å bli med på ny dugnad høsten 2018, med oppstart medio august.

Bidraget kan være en opptreden, en øvelse, fortellerstund eller sangstund på sykehjemmene våre i løpet av høsten. Det trenger ikke være perfeksjonerte konserter med stram regi, vi ønsker oss lave skuldre og formidlingsglede! Dette kan gjøres så enkelt som å legge en korøvelse til Gjøsvika sykehjem, eller ta med seg gitaren, fela eller fløyta under armen og spille tre-fire låter på arbeidsstua på Røros sykehjem. Spiller du piano, finnes det nystemte piano både på Gjøsvika sykehjem og Røros sykehjem – klare til å spilles på. Det er som før helt valgfritt om du vil bidra en, to eller flere ganger.

NB! Akustiske innslag/opplegg foretrekkes – hvis det er behov for teknisk bistand,
må utøver eventuelt ta med utstyr og tekniker selv.

Jeg/vi vil, og kan! Hvordan gå frem?
Ta kontakt med Ane Linn Haagaas,
Kulturkonsulent, Virksomhet for kultur og fritid
T: 924 31 207 | M: alh@roros.kommune.no

Tiltaket er et samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og kultursektoren i Røros kommune. Flere lag og foreninger har i en årrekke engasjert utøvere og skapt aktivitet for beboere på våre sykehjem og omsorgsboliger, som Demensforeningen, Sanitetsforeningen og Lions. Vi håper at tiltakene våre skal utfylle hverandre – til beste for våre medmennesker!

X