Blog

Illustrasjonsfoto for klimaforedrag Røros 2. mai 2017

Hege Westskog, forskningsleder fra Norges fremste institutt for klimaforskning CICERO, kommer til Røros 2. mai. -Vi sender direkte, så du kan få med deg foredraget!

Hege Westskog, foto: CICERO

Røros kommunes nye klima- og energiplan skal være basert på forskning og kunnskap. Vi har i den forbindelse invitert en av Norges mest kunnskapsrike på feltet hit til Røros. Hege Westskog leverte på oppdrag fra KS i fjor, en forskningsrapport hvor oppgaven var å se på hvilke måter kommunene smartest kan omstille seg til et lavutslippssamfunn. Vi er så heldige at Westskog takket ja til invitasjon. Den 2. mai kl 19.30 skal hun møte den politiske komiteen som har ansvaret for planen. Vi ønsker å gi flere muligheten til å få meg seg hva hun sier, og kommer derfor til å sende foredraget direkte via våre hjemmesider.

Kortreist kvalitet 
Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Alt vi har stammer fra naturen. Den gir oss grunnlaget for vår industri, vår produksjon og vårt forbruk. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og andre miljøproblemer er de største utfordringene verden står overfor i dag. Det er derfor viktig med god kunnskap om hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i vår region.

Klimaavtalen i Paris i 2015 og det nasjonale klimaforliket har etablert en bred enighet dette: Lavutslippssamfunnet er avhengig av storstilt omstilling. Cicero har, på oppdrag fra KS, sett på hva som må til for å nå et lavutslippssamfunn i kommunene og hva det egentlig betyr å omstille til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren. Svarene vi har kommet opp med kaller vi kortreist kvalitet, sier Hege Westskog, forskningsdirektør ved CICERO og bidragsyter til rapporten.

Last ned rapporten her

 

 

X