Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Røros og FNs bærekraftsmål

Jorunn og Bjørg fikk utdelt Røros kommunes miljøpris for 2023

Jorunn Sakrisvoll fikk utdelt prisen på Gjøsvika sykehjem tidlig på sommeren.
Sibirstjerna

Sibirstjerna

Jorunn og Bjørg Sakrisvoll har som kjent fått kommunens miljøpris for 2023. De har ved to anledninger fått utdelt prisen. Prisen ble delt ut på Gjøsvika sykehjem før sommeren, og ved befaring på Sakrisvollen i starten av august.

Vi er utrolig takknemlig for innsastsen Jorunn og Bjørg har lagt ned for å ta vare på Sibirstjernen, sa ordfører Isak Veierud Busch i anledning utdelingene. De to mottar prisen for deres dedikerte arbeid med å bevare sibirstjernen, en utrydningstruet og fredet art.

 

 

 

Innsats over lang tid

Ordfører Isak overekker miljøprisdiplomet til Jorunn

Ordfører Isak overekker miljøprisdiplomet til Jorunn

Jorunn og Bjørg har over lang tid, og hovedsakelig på frivillig basis, lagt ned en betydelig innsats for bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og verdifull natur både nasjonalt og internasjonalt. Deres engasjement og innsats har konkret bidratt til å bevare og øke antallet sibirstjerner, og dette er et eksempel på norsk naturvern i praksis.

Det er bemerkelsesverdig å se den positive utviklingen i antallet sibirstjerner på grunn av Jorunns og Bjørgs innsats, fortsatte ordføreren under utdelingen. I 1975 var det kun 4 sibirstjerner på Sakrisodden, men i 2022 hadde antallet økt til 2223.

Ordfører Isak Busch uttrykker kommunens glede over å kunne gratulere Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt med årets miljøpris. Han fremhevet deres langvarige og dedikerte engasjement for å bevare sibirstjernen, en art som er truet av utryddelse. Prisvinnerne har gjort en betydelig innsats for å bevare denne verdifulle arten, og deres arbeid fortjener anerkjennelse og heder.

 

 

Bjørg tar i mot miljøprisen fra ordføreren.

Et forbilde

Miljøprisen til Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt er en anerkjennelse av deres betydningsfulle bidrag til naturvern og bevarelse av biologisk mangfold. Den legger også vekt på viktigheten av frivillig arbeid og engasjement i slike innsatsområder. Prisvinnerne er et forbilde for andre som ønsker å bidra til bevaring av truede arter og verdifull natur, avsluttet Busch.

 

 

 

 

 

Stor interesse for Sibirstjernas historie.

Stor interesse for Sibirstjernas historie

 

X