Blog

FNs internasjonale eldredag markeres tirsdag 1. oktober. Årets internasjonale tema er å redusere forskjeller mellom eldre og sette søkelys på eksisterende forskjeller i alderdommen. På Røros er det eldrerådet som har ansvaret for arrangementet. Eldrerådet har i år valgt en lokal vri på arrangementet, med bakgrunn i den store utbyggingen kommunen har vedtatt og de utfordringer som økende sentralisering medfører.

Den største økning i eldre over 67 år vil komme i sentrale strøk av landet, der det bor mest folk. Men utfordringene i fraflyttingskommuner er likevel større, fordi den yrkesaktive del av befolkningen stadig blir mindre på grunn av utflytting. Eldrerådet har derfor satt velferdsteknologi som hovedtema på møtet. Gjennom innledninger av
kulturkonsulent Ane Linn Haagaas, folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll og seniorforsker Roger A. Søraa,NTNU, belyses viktige sider av velferdsteknologien. Mer ensomhet eller mer frihet?

Det blir også kunsterisk underholdning ved visegruppa Røst og servering av gryterett.

Gratis inngang.

Tid og sted:

Tirsdag 1. oktober kl.16.00, I Storstuggu, Ol-Klemmetsaveien 50

X