Blog

oversiktsbilde fra Kjergata fylt med folk

Vi er opptatt av at innbyggerne i Røros kommune får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i kommunen. Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.

X