Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Røros og FNs bærekraftsmål

Hvem vil du skal motta Røros miljøpris i 2021?

Prüberhagaen parsellbruk mottok i 2020 Røros kommunes andre miljøpris på Verdens miljødag den 5. juni. Nå trenger vi din hjelp til å finne årets kandidat. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får vinneren hederlig omtale for sin innsats.

Du kan foreslå kandidater

Alle kan sende inn forslag til kandidat, sammen med en begrunnelse. Forslaget må være hos oss innen fredag den 16. april. Du sender forslaget til postmottak@roros.kommune.no eller til Røros kommune, Servicetorget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Merk forslaget med «Miljøpris 2021».

Kriterier for å velge kandidat

Røros miljøpris skal gå til noen som med sin innsats for klima- og miljøet på Røros fremstår som et godt eksempel for andre. De oppfyller en eller flere av disse kriteriene:

  • de har gjort en innsats over lang tid
  • de har vært en pioner på et område
  • de har gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater

Med innsats for miljøet mener vi tiltak som kan gjøre vårt miljø bedre. Eksempler er:

  • renere vann, luft og jord
  • reduksjon av klimagasser, forurensning og støy
  • bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og verdifull natur
  • miljøriktig forbruk, innkjøp og håndtering av avfall
  • miljøvennlig bygg og anlegg
  • Les miljøprisens vedtekter her

Diplom og 15 000 kroner

Prisvinneren får et diplom, 15 000 kroner og hederlig omtale for sin innsats. Prisen deles ut 5. juni på Verdens miljødag. Sted annonseres.

Les mer om Prüberhagaen parsellbruk som vant prisen i 2020 og Rolf F. Feragen som vant prisen i 2019.

X