Blog

Samfunnet vårt ville sett ganske annerledes ut uten frivillig innsats. Innsatsen skjer på fotballbaner, på samfunnshus og eldresenter, den skjer på sykehjem og i skibakken. Den løfter sammen bak tribuner, i velferdsboder, kiosker og i billettsalg. Den skjer i det små, og den skjer i det store. Den skjer på scener, bak scener og lenge før det i det hele tatt er noen scene. Frivilligheten er både administrativ og operativ. Frivilligheten skaper, utvikler og endrer – og den er alltid positiv.

En egen pris for frivillighet

Røros kommune vil prise frivilligheten, og markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats. Derfor deler vi ut en egen pris til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for sine medmennesker i Røros kommune. Utdelingen baseres på nominasjon.

Kan jeg nominere noen til prisen?

JA! Frivillighetsprisen deles ut på grunnlag av forslag fremmet av innbyggere i Røros kommune. Røros kommune har også selv mulighet til å nominere noen til prisen.

Hvordan går jeg frem for å nominere?

Se info om prisen på Frivillighetsprisens egen side.

FRIST FOR NOMINASJON: 1. OKTOBER

X