Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Koronavirus, Nyheter

Hold deg oppdatert om koronaviruset – på flere språk

Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt.

Informasjon på flere språk

Foreldre med barn

Her kan du se filmer på flere språk

Tilgjengelig på disse språkene: norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjabi, sorani, swahili og vietnamesisk.

Spør noen du kjenner om hjelp

Dersom du har problemer med å forstå informasjonen, oppfordrer vi deg til å be noen du kjenner om hjelp.

Keep updated about the coronavirus – in other languages

The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus at www.fhi.no and www.helsenorge.no. This advice is updated regularly.

Information in other languages

Information for parents

Videos with information about coronavirus

Available in these languages: Norwegian, English, French, Arabic, Somali, Urdu, Tigrinya, Dari, Pashto, Polish, Punjabi, Sorani, Swahili and Vietnamese.

Ask someone if you need help

If you find it difficult to understand anything, please ask someone you know for help.

X