Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Næring

Grunnkurs kadaversøk og kurs i beitetilsyn

Illustrasjonsfoto grunnkurs kadaversøk

Grunnkurs i kadaversøk arrangeres 16. – 18. juni 2017. Kurs i beitetilsyn arrangeres 18.august. Påmeldingsfrist til begge kursene er 1. juni.

Om grunnkurs kadarversøk

Instruktør: Jonny Mathisen, Norske kadaverhunder

Fredag 16. juni kl 18.00 – 21.00: Teori
Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt praktisk kurs.
Teorikvelden omfatter følgende: GPS-teorikurs, litt info om Norske kadaverhunder, litt om rovdyr og måter de gjemmer på, hvordan bruke hund. Teorikvelden er på 3 timer.

Lørdag og søndag: Praktisk del
En instruktør rekker 2 om dagen på den praktiske delen.
Deltakerne bør ha med sin egen GPS, koppel, tjenestetegn og belønning til hunden, egnede klær til ute bruk og godt humør.

Dette kurset er første trinn til godkjenning og eneste kurset som godtas til godkjent kadaverhund. Tid og sted for godkjenningsprøve kommer.

Pris og godtgjørelse
Kurspris settes til kr 1000,- pr ekvipasje (kr 500,- for hund nr. 2), og inkl. grunnkurs og 3 organiserte vedlikeholdstreninger (8. og  9. juli og 19. august). Kursavgiften refunderes når ekvipasjen er godkjent. Påmelding er økonomisk bindende. Ved gjennomføring av ettersøk etter godkjenning, utbetales godtgjøring etter gjeldende satser.

Om påmelding til kurs i kadaversøk
Ved påmelding, fortell litt om hunden og hva du har brukt den til hittil og gjerne litt om din hundeerfaring. Kursavgiften for kadaversøkskurset settes inn på konto 1885.06.50809 innen påmeldingsfristen, og innbetalingen merkes: «Kadaversøkskurs 2017».

Kurs i beitetilsyn
Fredag 18. august kl 19.00 – 22.00
Målgruppe: Husdyrbrukere, tilsynspersonell og andre interesserte med tilknytning til landbruket. Info om sted kommer.

Påmeldingsfrist for begge kursene er 1. juni og sendes til Wenche Aas Myhren, enten på sms: 952 66 508 eller epost: wenche.aas.myhren@os.kommune.no.
Kursavgiften for kadaversøkskurset settes inn på konto 1885.06.50809 innen påmeldingsfristen, og innbetalingen merkes: “Kadarversøkskurs 2017”

Arr: Landbrukskontoret i kommunene Røros, Os og Holtålen

X