Blog

Aktuelt, Næring

Gründerarrangementet på Os er avlyst

Illustrasjonsfoto gründerarrangement avlyst

På grunn av for få påmeldte er vi dessverre nødt til å avlyse Gründerkvelden hos OS ID den 3. oktober.

Det er fortsatt mulig å delta i Folldalen den 4. oktober og på Tynset den 5. oktober. Etablererkurset går som planlagt.

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med kommunenes førstelinjetjeneste for næring dersom dere har spørsmål eller behov for bistand.

Grunderkveldene i Folldalen og på Tynset:

4. oktober kl. 19:30 – Grimsbu turistsenter i Folldal, mer info: http://www.folldal.kommune.no/18648.Etablererkveld-onsdag-4-oktober.html

5. oktober kl. 19:00 – Kompetansesenteret på Tynset, mer info: http://www.tynset.kommune.no/file=49396

Husk påmelding!

X