Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Gïelevåhkoe – samisk språkuke 2019

Språkuke

Gïelevåhkoe – samisk språkuke 2019

Daatoe/dato: Golken 21.– 27. b./21. oktober – 27.oktober 2019
Sijjie/sted: Abpe laante/hele landet.
Gïese/for hvem: Amma gaajhkesh dovnesh leah bööresovveme/absolutt alle er invitert!

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Program for gïelevåhkoe på Røros oppdateres fortløpende på https://aajege.no/samisk-sprakuke-pa-roros-2/

X