Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan 2021–2024

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås sitter forran en bærbar pc, ved et stort bord i et rom på Rådhuset med rosa vegger

Nå er budsjett og økonomiplan 2021–2024 lagt ut til offentlig høring av formannskapet. Fristen for å komme med innspill til høring er torsdag 26. november før klokken 16.00. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no

Her kan du lese budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internett Explorer). Budsjettdokumentene kan du også få i papirform på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Les saksprotokollen fra formannskapets behandling av saken

X