Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Foreslå kandidat til Gollegiella – Nordisk samisk språkpris!

Den nordisk samisk språkprisen Gollegiella skal deles ut for åttende gang til høsten, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om forslag på kandidater til årets pris. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene. Prisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak, og prisen kan deles mellom flere mottakere. Formålet med språkprisen er å bevare de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Frist for forslag til kandidater til språkprisen er 9. september i år. Forslag til kandidat begrunnes skriftlig med maks 2 sider.

Hele kunngjøringen av språkprisen og informasjon om hvor forslagene kan sendes,  finnes på regjeringen.no:

Kunngjøringen på norsk
Kunngjøring på nord-, sør- og lulesamisk
Mer informasjon om Gollegiella

X