Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Kultur, idrett og fritid

Felles spleiselag for fyrverkeri nyttårsaften

Illustrasjonsfoto felles spleiselag for fyrverkeri nyttårsaften

Røros brann- og redningstjeneste sammen med RørosTeknikk, Røros Hotell, RørosBanken, Coop Røros og Bergstadens Vel står i år, som tidligere år, sammen om felles fyrverkeri på Røros.

Av hensyn til verdensarven og trehusbebyggelsen har Kommunestyret vedtatt fyrverkeriforbud i Røros sentrum. Dette er bakgrunnen for at det har blitt en tradisjon med utskyting av fyrverkeri fra Åstjønna nedenfor Storstuggu. Det er RørosTeknikk som er ansvarlige for utskytingen og de har et godt og tett samarbeid ned Røros brann- og redningstjeneste.

Kart over området med fyrverkeriforbud

Kart over området med fyrverkeriforbud.

Felles fokus på brannsikkerhet
Brannsjef Frode Skogås er svært opptatt av brannsikkerheten og han er derfor glad for at RørosTeknikk, som har utdannende pyroteknikere, er ansvarlig for utskytingen. – Felles fyrverkeri har vært en suksess. Vi vet at det er knyttet store forventninger til fyrverkeriet nyttårsaften. Det er likevel ikke til å komme fra at fyrverkeri kan gi katastrofale konsekvenser hvis det ikke foregår i kontrollerte former og i verste fall antenner trehusbebyggelsen. – Med denne løsningen kan vi redusere både faren personskade og for verdensarven, sier Skogås.

Også RørosBanken, Røros Hotell, Coop Røros og Bergstadens Vel er enige i at dette først og fremst er et viktig tiltak for brannsikkerheten, men at det også handler om å gi innbyggere og tilreisende en opplevelse.

Fra venstre daglig leder i Coop Røros, Tore Hermo, Brannsjef Frode Skogås, Ingrid B. Svendsen fra RørosBanken, Olav Sivertsen fra RørosTeknikk, Adm. direktør på Røros Denne gjengen håper at flere vil bidra i spleiselaget til fyrverkeri nyttårsaften. Hotell Geir Lysholm og Henrik Grønn fra Bergstadens Vel.

Denne gjengen håper at flere vil bidra i spleiselaget til fyrverkeri nyttårsaften. Fra venstre daglig leder i Coop Røros, Tore Hermo, Brannsjef Frode Skogås, Ingrid B. Svendsen fra RørosBanken, Olav Sivertsen fra RørosTeknikk, Adm. direktør på Røros Hotell Terje Lysholm og Henrik Grønn fra Bergstadens Vel.

Håper flere vil bidra i spleiselaget
Disse oppfordrer både næringslivet og privatpersoner til å bidra til det felles fyrverkeriet. – Siden det ikke er lov å sende opp fyrverkeri privat, sparer du i utgangspunktet mye penger. Ingrid B. Svendsen fra RørosBanken oppfordrer alle til å spytte litt i felleskassa.

Også Coop Røros bidrar til felles fyrverkeri. De har tatt et bevisst valg om å ikke selge fyrverkeri. Daglig leder for Coop Røros, Tore Hermo sier at de i stede er med på dette felles spleiselaget, og oppfordrer både kunder og andre butikker til å gjøre det samme.

Røros Hotell og Bergstadens Vel understreker at dette er en viktig tradisjon som det er viktig å opprettholde. Derfor er det viktig at som mange som mulig bidrar. Fyrverkeriet har til sammen en pris på 135 000 kroner og alle monner drar.

Vil du bidra?
Det kan du gjøre både på Vipps og ved å overføre penger til bankkonto.
Vipps: 103301
Konto: 4280.05.23022.
Merk ditt bidrag med fyrverkeri.

Olav Sivertsen fra RørosTeknikk lover en flott opplevelse nyttårsaften. Det spektakulære fyrverkeriet vil vare i ca. 8 minutter.

Foto: Øyeblikket Foto.

X