Blog

Aktuelt, Bygge og bo

Åpent møte: Boligutvikling i Røros tettsted

Illustrasjonsfoto:revisjon av kommuneplanens arealdel

Røros kommune inviterer alle som er interessert i bolig- og stedsutvikling i Røros tettsted til åpent møte.

Det jobbes for tiden med flere arealplanarbeid i og rundt Røros sentrum. I tillegg er det igangsatt arbeid med et mulighetsstudie for boligutvikling.

Tid: tirsdag 13. juni kl. 19.30
Sted: Trevarefabrikken

Agenda for møtet:

  • Røros kommune presenterer tall for boligsituasjonen i dag samt bakgrunn for arbeidet med mulighetsstudiet.
  • Feste Nordøst som jobber med mulighetsstudiet for Røros tettsted vil presentere eksempler og viktige elementer i forhold til bokvalitet og bomiljø.
  • Aktiv eiendomsmegling vil presentere hvordan boligmarkedet i Røros oppleves i førstelinjen.

I tillegg ønsker vi å høre hva DU savner av boligmasse eller boligområder i Røros tettsted.

Det serveres kaffe og kringle.
Velkommen!

X