Blog

Et hav av muligheter

TV-aksjonen ønsker digitale bøssebærere!

Registrer deg på blimed.no. Det er gjort på 1 – 2 – 3!

TV-aksjonen går i år fra tradisjonelle, fysiske bøssebærere over til digitale bøssebærere. En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten.
Selve innsamlingen varer fra 5. oktober og helt til 1. november. Kommunekomiteen i Røros oppfordrer flest mulig om å melde seg som digitale bøssebærere. Den digitale bøssa kan deles i sosiale medier, med familie, venner og på arbeidsplassen.

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! Med midler fra TV-aksjonen starter vi der problemet er størst: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Komiteen for TV-aksjonen i Røros kommune består av varaordfører Christian Elgaaen (leder), Berit Sevatdal og Harald Hauge.

X