Blog

Illustrasjonsfoto, eldre kvinners hender

Denne informasjonen er sist oppdater: 7. september 2020

Her finner du informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder når du skal besøke beboere på sykehjemmene på Røros.

Når kan du komme på besøk?

 • Før du kan komme på besøk, må du ringe og avtale tid. Vi tar i mot besøk fra klokken 11.00 hver dag.
 • Du kan kun besøke den beboeren du har avtale om.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • har symptomer på influensa eller forkjølelse
 • er i karantene eller isolasjon
 • har hatt kontakt med personer som er mistenkt for smitte eller er smittet de siste 10 dagene
 • har vært i utlandet i løpet av de siste ti dagene – det gjelder også Sverige

Ha gode rutiner for smittevern

 • Bruk hånddesinfeksjon både når du kommer og før du forlater sykehjemmet.
 • Under besøket skal beboer og du som er på besøk holde en meter avstand til hverandre.
 • Beboeren kan ha besøk av to personer samtidig.
 • Du kan ikke bruke mobiltelefonen under besøket.
 • Du kan besøke beboeren på rommet han/hennes, eller dere kan være i uteområdet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesarealer eller bruke kjøkkenet på avdelingene.
 • Berør omgivelser og overflater minst mulig.
 • Under besøket må beboer og besøkende holde en meter avstand.  Besøkende kan ikke bruke mobiltelefon under besøket.

Servering, gaver og blomster, er det lov?

 • Ja, beboerne kan ta imot gaver og blomster.
 • Du kan ta med mat og spise den sammen med beboeren. Husk god håndhygiene før og etter dere spiser.

Hold kontakt på Skype

Vi har også lagt til rette for at du kan snakke med beboerne over Skype. Det er en fin måte å holde kontakten på. Ta kontakt med oss så ordner vi det.

Ta kontakt med oss for å avtale besøk

Øverhagaen bo-, helse-, og velferdssenter:

 • 94 83 83 41 (1. etasje)
 • 46 94 49 86 (2. etasje)

Gjøsvika sykehjem:

 •  72 41 98 41 (avdeling A)
 • 72 41 98 43 (avdeling B)
 • 72 41 98 45 (avdeling C)
 • 72 41 98 47 (avdeling D)
 • 72 41 98 53 (avdeling G)

 

X