Blog

Aktuelt, Natur og miljø

Aursundfondet, VFF-fondet, har søknadsfrist 1. april

Aursundfondet har søknadsfrist 1. april 2017

Du kan søke Aursundfondet om tilskudd til lokale vilt-, fiske- og friluftstiltak. Søknadsfristen er  1. april. 2017.

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt, fiske, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode. Omsøkte prosjekt må være i nedslagsfeltet til Aursunden eller direkte sokne til Glomma.

Hvordan søker du?

Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet med finansieringsplan, søknadsbeløp og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av søknaden.

Søknad sendes:
Røros kommune,
Bergmannsgata 23,
7374 RØROS

X