Blog

Artut kulturfestival

Under NATO-øvelsen Trident Juncture brukes som kjent Storstuggu som et av øvelsens hovedkvarter. Dette innebærer at Storstuggu, Røros kino og kulturkontoret må flytte all sin aktivitet ut av kulturhuset i seks uker. Slike endringer skaper rom for nye tanker og ideer rundt alternativ kulturdrift, og vi i virksomhet for kultur og fritid samlet oss tidlig rundt ideen ARTUT kulturfest. Nå braker det snart løs!

Store og små arrangører, vanlige og uvanlige arenaer
Vi har invitert foreninger, næringsliv, institusjoner, virksomheter og kulturaktører av alle slag til å bli med på Artut kulturfest. Responsen har vært enorm! Noen har skapt helt nye konsept, noen arrangerer utstilling, andre inviterer til åpen korøvelse. Noen arrangerer foredrag, noen åpner sine hjem for å være dansearena, mange arrangerer konsert, og andre igjen setter opp teater i egen stue.

Over 60 hendelser i løpet av ei uke
Artut kulturfest tilbyr mer enn 60 muligheter til å oppleve dans, musikk, foredrag, teater, mat, film, litteratur, fortelling, visuell kunst og dans. Her finnes kilder til både store opplevelser, læring og aktivitet – og til både inspirasjon, samtaler og fest. Vi tror også at programmet har potensiale til å dekke nesten hele følelsesregisteret!

Artut // fag:
Mandag – fredag har vi daglige formiddagsforedrag under Artut kulturfest. Ulike forskere og fagfolk er utfordret til å si noe om hvorfor kultur er viktig – med utgangspunkt i sitt eget fagfelt eller område. Flere av foredragene er gratis. Ta med deg matpakka og lær noe nytt i lunchen!

Se www.artut.no for fullstendig program og informasjon om de ulike arrangementene. Program finner du også på Facebook.com/artutkulturfest, og dagoversikt på www.roros.no

X