Blog

I år vil kommunes årsrapport foreligge kun som digital versjon. Ønsker du likevel en papirutgave så kan du få det ved å henvende deg på servicetorget. Følg denne lenken for å åpne den digitale versjonen av årsrapporten.

Hva er årsrapporten?
Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. I rapporten redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen.

X