Blog

Røros kommune skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn, og vi trenger DIN hjelp.

Røros kommune er i år i gang med å revidere klima og energiplanen. At små tettsteder som Røros lykkes i klimaarbeidet er helt avgjørende for at vi lykkes med de globale klimautfordringene.

Virkningene er globale, løsningene finnes lokalt
Jordoverflaten vil varmes mellom 1.5 °C og 4.5°C, avhengig av blant annet hvor mye CO2 vi slipper ut. 4.5°C er samme forskjell som mellom i dag, og forrige istid. Nå har Jorden blitt ca. 1°C varmere på 100 år, og stiger raskt. Den gang tok det 1500 år per grad oppvarming. Vi har aldri gjennomlevet en slik endring. Dette påvirker alt fra matproduksjon, helse/sykdommer, tilgang på ferskvann, ekstremvær, havnivå, isbreer og til havets surhet (fisk). Det påvirker alle.

Jeg kan bidra!
Derfor har regjeringen bestemt at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Det vil kreve store omstillinger. For å få til dette må vi ha alle med på laget. Røros kommune vil derfor arrangere 8 klimaaktiviteter, for å sikre oss at du vet hva som skjer og at DIN stemme blir hørt.

Dette kan du få med deg:

 

  DATO HVA HVOR NÅR
 

 

1.

Torsdag

31. august

Ragnhild Hammer fra miljøkommunen Arendal forteller oss hvordan man lager varige grønne kommunale strukturer Kommunestyret på Storstuggu 19.00
2. Mandag

4.september

Gratisvisning av den prisbelønte dokumentarfilmen «Thank you for the rain» Røros kino 19.00
 

3.

Tirsdag

5. september

Ta med deg matpakka og se en digital TED-forelesning om Globale klimautfordringer og muligheter. Varighet. Ca 30 min. Røros kino 12.00

 

 

 

4.

Onsdag

6. september

Stephanie Degenhardt fra Omstilling Sagene, en del av det verdensomspennende Transition Town-nettverket, forteller hvordan de arbeider for grønn bokvalitet Solheim pensjonat  

19.00

 

 

5.

Torsdag

7. september

Ida Fuchs fra Klimaråd forteller om utviklingstrekk og tendenser innen elbil, hydrogen og solceller Røros E-verk 12.00
 

 6.

Onsdag

13. september

Gamle bygninger som ressurs i et klimaperspektiv/ Tilpassing til et klima i endring – hvordan ta vare på kulturarven Røros-museet, kurantgården  

12.00

 

 

7.

Tirsdag

19. september

Ta med deg matpakka og se en digital TED-forelesning om lokale klimaløsninger. Varighet. Ca 30 min. Røros kino 12.00

 

 

8.

Lørdag

23. september

Barnas dag og barnas klimadag -Et samarbeid med Røros handelsstand, Klimaråd og kommunen (Mer informasjon kommer) Bergmannsgata Dagtid

 

Oversikt over hva som skjer finner du også på kommunens aktivitetskalender eller klimaplanens facebookside.

Hvordan kan du påvirke:

Ønsketreet vil stå på Storstuggu i hele september.

  • Kom på foredrag, lær og forstå mer
  • Skriv ned ditt ønske og heng det opp på vårt ønsketre. Alle bladene blir tatt med som innspill til planen.
  • Send dine ideer til hanne.bryde@roros.kommune.no
  • Følg og del forslag på klimaplanens Facebookside

 

 

 

X