Blog

liten gutt sitter på mors fang mens legen lytter til hjertet hans, med logoene til HelsaMi og Helseplattformen

Vi har forberedt oss lenge, og nå tar vi endelig Helseplattformen og HelsaMi i bruk. Helseplattformen er et felles journalsystem for helsetjenestene i Midt-Norge, og du som er innbygger får tilgang til dine pasientopplysninger i innbyggerportalen HelsaMi.

Når vi skal ta i bruk et så stort og nytt system vil det også kreve ekstra innsats fra våre ansatte i helsetjenesten. Det betyr at vi må redusere tilbudet i noen av helsetjenestene i perioden før og etter 12. november. Legekontoret og fastlegene tar ikke i bruk systemet før i 2023.

Dette får du i HelsaMi

I HelsaMi finner du dine opplysninger som sykehus, kommuner og fastleger legger inn i Helseplattformen. I starten vil HelsaMi være ganske tom for de fleste av oss, men etter hvert vil du se inn flere opplysninger om din kontakt med helsetjenesten.

Allerede nå kan du gå inn og legge inn hvem du ønsker skal være din pårørende.

Dette kan du gjøre i HelsaMi fra 12. november:

 • Søke om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Få oversikt over timeavtaler hos kommunale tjenester
 • Kontakte dine behandlere i helsetjenestene gjennom HelsaMi
 • Se timer, prøvesvar og mer som du har hos St.Olavs Hospital

Dette får du når fastlegene tar i bruk systemet i 2023:

 • Se timeavtaler du har på legekontoret
 • Se svar på prøver du har tatt på legekontoret
 • Annen informasjon som legen deler med deg. Det er fortsatt legen som avgjør hva som deles med deg i din pasientjournal.

Her kan du logge inn på HelsaMi

 • på app’en HelsaMi på mobiltelefon eller nettbrett
 • på nettsiden helsami.no
 • Du logger på med sikker innlogging med ID-porten (for eksempel Bank-ID).

Du kan også få tilgang på vegne av andre som ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem. Det kan for eksempel være barna dine, eldre forelder eller andre du er pårørende til.

Du vil fortsatt ha tilgang til Helsenorge.no, men i HelsaMi finner du mer informasjon om deg, enn det som ligger på Helsenorge.no.

Til deg som IKKE bruker digitale tjenester på internett

Du kan fortsatt endre og bestille behandlingstimer på telefon som før.

Hvis du ønsker, kan du også la en av dine nærmeste pårørende eller andre få tilgang til dine opplysninger i HelsaMi. Da kan de blant annet hjelpe deg med timebestillinger, og hjelpe deg å ha oversikt over dine helseopplysninger og behandlinger.

Redusert tjenestetilbud før og etter 12. november

Fra nå, og en periode etter at vi har tatt i bruk systemet, kan det bli lengre ventetid hos;
helsestasjonen, fysioterapeutene, ergoterapeut og psykisk helse og rustjeneste.

I praksis betyr det at:

 • du som skal bestille time eller venter på å starte behandling, kan måtte vente noe lengre enn normalt
 • du som har sendt en søknad om helsetjenester, kan oppleve at behandling av saken din tar lengre tid

Beboere på institusjon og de som mottar hjemmetjenester får i utgangspunktet tjenester som normalt, før og etter 12. november.

Vi har et mål om at våre innbyggere skal få gode tjenester også når vi bytter til nytt system. Fram til nå og de neste ukene deltar alle ansatte i helse- og omsorg på daglige kurs for å lære seg det nye systemet.

Uforutsette utfordringer kan oppstå

Selv om vi forbereder oss godt, kan det likevel oppstå uforutsette hendelser når vi tar i bruk et så stort system. Vi ber om forståelse dersom noen av våre tjenester blir mer redusert enn det vi vet nå.

Om Helseplattformen i Rossen tjïelte / Røros kommune

Vi har valgt Helseplattformen for at du som er innbygger skal få:

 • en og samme pasientjournal, som følger deg gjennom hele livet
 • enklere tilgang til egen journal, og større mulighet til å påvirke behandlingsforløpet ditt

Med Helseplattformen får helse- og omsorgstjenestene i kommunen ett felles pasientjournalsystem. Det betyr at dine behandlere får mer og oppdatert informasjon om deg, og kan gi deg mer sammenhengende helsetjenester.

Helseplattformen støtter regjeringens nasjonale mål om et bedre journalsystem med «en innbygger – en journal».

X