Blog

SØK OM TILSKUDD TIL TILTAK PÅ FREDA SAMISKE BYGG I PRIVAT EIE 2019

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget gjennom ordningen – Freda samiske bygninger i privat eie –

Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Hvem kan få tilskudd:

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Søknadsfrist er 3. desember 2018

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside  https://www.sametinget.no. Du kan også følge denne linken.:

https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Tilskuddsmidler-2019-Freda-samiske-bygninger-i-privat-eie

Sametingets seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskapa kan kontaktes for mer informasjon.

X