Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter, Næring

Verdiskapning i lokalmat- Nytt fagskoletilbud

Illustrasjonsfoto: Kursserie for lokalmatprodusenter vår 2017

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT, starter et nytt fagskoletilbud opp på Røros 15. september. Du kan søke allerede nå, og søknadsfristen er 1. september.

Hvorfor studere Verdiskaping i lokalmat? Utdanningen gir deg:

  • Flere ben å stå på som lokalmatsprodusent.
  • Et skritt nærmere svart belte i lokalmatproduksjon.
  • Mulighet til å lære av pionerer innenfor feltet.
  • Erfaringsutveksling med likesinnede fra hele landet.

Hvem passer studiet for?
Studiet passer for deg som har jobbet i bransjen noen år, men som ikke har formell utdannelse. Med mer kunnskap øker bevissthet og stolthet. Fagskolen vil være med på å sikre videre utvikling av lokalmatbransjen i Norge.

Prosjektansvarlig:
Kompetanseløft lokalmat – Reiseliv
Trondheim FAgskole

Les mer på: https://www.lokalmatnorge.no/

Søk her: https://www.lokalmatnorge.no/sok/

 

 

X