Daily Archives: 4. mars 2021

Planoppstart for boliger – Pinstivollen 2. Det skal settes i gang med reguleringsplanarbeid for nytt boligområde på Pinsti, 2,5 km sørøst for Røros sentrum. En vil legge til rette for utbygging av boliger med fokus på varierte boformer hvor det legges vekt på å skape gode fellesarenaer for beboerne i form av fellesareal og mulighet […]

Klikk her for å lese videre

eReseptmodulen som Røros legesenter har hatt problemer med siden forrige torsdag er i orden igjen. Dette betyr at vi nå kan lage elektroniske resepter. Vi beklager ulempen dette har medført for våre pasienter.  

Klikk her for å lese videre

X