Daily Archives: 9. juni 2020

Webinar: Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Har du barn eller jobber du med samiske barn, er du opptatt av samisk barneoppdragelse? Duarstan ruffien 11.b. ts. 18.00 – 20.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese teemine / Torsdag 11. juni kl.18.00-20.00 inviterer Aajege til digitalt miniseminar med tema: –           Saemiej maanaj reaktah dej jïjtje kultuvrese jïh gïelese/ Samiske barns rettigheter […]

Continue Reading

Røros bibliotek ønsker velkommen til åpning av Lesekiosk på Malmplassen fredag 19. juni kl. 12.00. Lesekiosk – hva er det? Lesekioskene er et landsdekkende prosjekt om litteraturformidling i regi Foreningen Les og Sparebankstiftelsen. Det går ut på at de gamle røde nasjonalskattene, altså telefonkioskene, fylles med andre nasjonalskatter, nemlig bøker. Røros bibliotek er fadder for […]

Continue Reading

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11. Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern. Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du på nettsidene […]

Continue Reading

Mennesket synger før det snakker og spiller før det forstår. Mennesket maler før det skriver og danser før det går!  Masse å velge mellom Alle er vi kreative! Noen liker å tegne, andre å lage musikk på PC. Noen liker å synge, andre liker å danse. På Røros kulturskole har vi mange forskjellige fag, så det er […]

Continue Reading

X