Redigert opptak av sist avholdte kommunestyremøte

Redigert opptak av sist avholdte kommunestyremøte

Her finner du redigert opptak av sakene fra sist avholdte kommunestyremøte i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 06.11. 2017 - 01:15

Redigert opptak av kommunestyremøtet 26. oktober 2017

Her kan du se hele møtet, eller velge deg ut enkeltsaker fra et redigert opptak av møtet.

Hele møtet
Sak 54/17 Reguleringsplan Utsikten 13 - Ny Vedtaksbehandling
Sak 55/17 Plan for lærlinger 2017-2021 Røros Kommune - Revidering
Sak 56/17 Oppnevnelse av klageutvalg
Sak 57/17 Verket as - Mulighetsstudie
Sak 58/17 Tertialrapport 2. Tertial 2107
Sak 59/17 Møteplan Kommunestyret / Formannskap 2018
Sak 60/17 Søknad om skjenkebevilling
Mona Slettum, Høyre - Jordmorsituasjonen
Rune Krogh, Senterpartiet - Situasjonen hos sammenslått landbrukskontor
Reidun Roland, Røroslista - Mangelfullt datasystem for saksbehandling
X