Redigert opptak av sist avholdte kommunestyremøte

Redigert opptak av sist avholdte kommunestyremøte

Her finner du redigert opptak av sakene fra sist avholdte kommunestyremøte i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 18.12. 2017 - 00:47

Redigert opptak av kommunestyremøtet 14. desember 2017

Her kan du se enkeltsaker fra et redigert opptak av møtet.

Sak 72/17 Sluttbehandling - reguleringsplan for Langegga
Sak 75/17 Prosjekt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter
Sak 71/17 Samarbeidsavtale mellom Røros, Os og Holtålen, endring av pkt. 8, økonomi
Sak 73/17 Respons- og beredskapsenter / teknisk senter
Sak 74/17 Kommunekompasset 2017 - evalueringsrapport
Sak 76/17 Søknad om skjenkebevilling - tilføyelse
Sak 77/17 Søknad om skjenkebevilling
Sak 78/17 Bosetting av flyktninger 2018
Sak 79/17 Samarbeidsavtale mellom MiST AS - Rørosmuseet og verdensarvrådet
Sak 80/17 Status komitésaker 2017
Sak 81/17 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
X