Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Her har du tilgang til sentrale dokumenter og pågående prosesser  i kommunen.

SIST OPPDATERT: 16.02. 2017 - 09:41

Sentrale dokumenter og pågående prosesser

Pågående prosesser

Her vil du se noen av kommunens pågående prosesser.

Oversiktsbilde Røros Bergstad

Kontaktinformasjon

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00

E-post: postmottak@roros.kommune.no

X