Digital post

Digital post

Her finner du informasjon om digital post i Røros kommune. Både innbyggere og firma, lag og foreninger kan motta brev fra kommunen i den elektroniske postkassen.

SIST OPPDATERT: 10.02. 2017 - 10:03

Digital post

Røros kommune innførte digital post fra 20. september 2016. Dette fører til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Dette er i tråd med regjeringens program om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.

Posten blir distribuert fra oss via tjenesten SvarUt til din meldingsboks i Altinn eller til den enkelte sin postkasse Digipost eller eBoks.

Lag, organisasjoner og virksomheter kan lese dokument elektronisk i min meldingsboks på Altinn via Rollen Post/arkiv. Varsel blir sendt på sms eller e-post.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen to yrkesdager etter at dokumentet er tilgjengelig i meldingsboksen, vil bli skrevet ut og sendt pr. post.

Digital post - bedre service

Med SvarUt kan kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter ekspedere utgående post digitalt, slik at innbyggere som har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse får posten her, mens øvrige innbyggere og virksomhetene får posten i Altinn.

Du vil nå kunne motta post fra kommunen i Altinn. Du vil motta sms og/eller e-post om at du har mottatt post i altinn. Det er samme sted som du i dag mottar din selvangivelse. Hvis du leser brevet ditt i Altinn vil du ikke få tilsendt brevet i posten. Hvis det går over to dager uten at du leser brevet i Altinn vil det bli skrevet ut og sendt til deg via posten.

Post blir levert digitalt til kun de som er brukere av Altinn, hvis du ikke er bruker anbefaler vi at du oppretter en bruker hos Altinn. Vi anbefaler at alle logger seg inn i Altinn og registrerer mobilnummer eller e-postadresse for varsling om elektronisk post. Da vil du umiddelbart få en melding når brevet blir sendt ut. På sikt vil det være mulig å motta posten i andre postbokser som brukeren selv velger.

Vi oppfordrer alle til å velge Digipost eller e-Boks

Difi har inngått avtale med e-Boks og Digipost om digital postkasse til innbyggerne. Etterhvert vil alle motta posten i sin digitale postkasse hos en av disse leverandørene. Fordelen med å velge en av disse postboksene istedenfor å motta posten i altinn er muligheten for lagring av dokumentene. I Altinn blir dokumentene lagret i kun 3 mnd. Hos de digitale postboksene har du muligheten til å lagre dokumentene til du selv sletter dem.

Les mer om digital postkasse på Difi  sin hjemmeside.

Vil du fortsatt motta brevet ditt i posten?

Hvis du velger og ikke åpne posten du mottar i altinn, vil den bli sendt til deg i posten etter to dager. Det også mulig å reservere seg fra å motta digital post. Gå inn på norge.no og klikk på «Reserver deg mot kommunikasjon på nett» eller ring 800 30 300.

Post til firma, lag og foreninger

Firma, lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret har ikke mulighet til å reserverer seg fra å motta digital post. Det er vanligvis leder som er registrert som bruker i Altinn, men posten håndteres ofte av andre. Det er da viktig å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for varsling om post i Altinn.

Her er veiledning for oppsett av varslingstjeneste og tilgangsstyring i Altinn.

Altinn-app - posten rett i lomma på noen sekunder

Det finnes nå en Altinn-app, som gjør at du kan lese posten på mobilen når du mottar melding om digital post.

Her finner du app-er for nedlastning.

Lovendring – digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Det er vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsdrivende.

Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd er endret til å lyde:
«Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»
Les mer om dette på Difi sin hjemmeside.

Oversiktsbilde Røros Bergstad

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

X