Ansatte i kommunen

Ansatte i kommunen

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 02.05. 2017 - 15:22

Kontaktinformasjon til ansatte i kommunen

Her er det en oversikt over avdelingene i kommunen, samt kontaktinformasjon til noen av de ansatte i de ulike avdelingene.

Ordfører

Ordfører

72 41 94 20 / 482 76 054

Salvesen, Bjørn

Varaordfører

952 10 569

Rådmann og kommunalsjefer

Rådmann

72 41 94 10 / 908 97 518

Kommunalsjef organisasjon

72 41 94 13 / 951 02 168

Kommunalsjef oppvekst

72 41 98 53 / 975 41 376

Kommunalsjef helse - og omsorg

907 76 948

Samfunnsplanlegger

476 52 778

Trainee kommunikasjon

936 50 159

Organisasjonsavdeling

Persjonal- og organisasjonssjef

928 60 415

Konsulent

72 41 98 54

Rådgiver

72 41 95 71 / 930 43 344

HMS-koordinator

72 41 94 22

IT-avdeling

IT-leder

918 69 874

IT (onsdager + torsdager)

72 41 94 18

IT-ansvarlig skoler

72 40 93 12

Økonomiavdeling

Økonomisjef

72 41 94 70 / 920 15 808

Konsulent

72 41 94 36

Fagleder regnskap

72 41 98 70

Konsulent

72 41 94 90

Servicetorg

Leder servicetorg

72 41 94 27 / 948 38 260

Konsulent

72 41 98 76

Konsulent

72 41 94 00

Arkivleder

72 41 94 17

Konsulent

72 41 94 55

Konsulent

72 41 94 62

Næring

Næringssjef Fjellregionen

901 05 597

Interkommunal PP-tjeneste Røros og Holtålen

Leder

72 41 98 56

Konsulent

72 41 98 52

Spesialpedagog

72 41 98 58

Ped.psyk.rådgiver

72 41 98 77

Ped.psyk.rådgiver

72 41 98 57

Interkommunal lønnsavdeling

Leder

62 47 03 09 / 928 59 113

62 47 03 07

Interkommunal regnskapsavdeling

Leder

924 88 030

906 67 922

Forvalningskontor helse- og omsorgstjenester

leder

72 41 95 94 / 951 91 379

Kemnerkontor

Kemner

72 41 94 30

Saksbehandler skatt

72 41 94 26

Regnskapskontrollen i fjellregionen

Regnskapskontrollør

72 41 95 90

Fagleder

72 41 94 28

Røros skole

Virksomhetsleder / rektor

72 40 93 02

Avdelingsleder 8-10 trinn

72 40 93 17

Avdelingsleder 1-7 trinn

72 40 93 04

Vaktmester

907 32 104

Leder SFO

72 40 93 27

Røros barnehage

Virksomhetsleder Røros barnehage

900 14 945

Avdelingsleder/styrer Kvitsanda barnehage

72 41 98 39

Avdelingsleder/styrer Ysterhagan barnehage

482 82 649

Avdelingsleder/styrer Øya barnehage

482 34 825

Spes.ped.tiltak førskolebarn

72 41 98 34

Spes.ped.tiltak førskolebarn

72 41 98 34

Brekken oppvekst- og lokalsenter

Virksomhetsleder / rektor

72 40 63 20

Christina Dalenius

styrer / fagleder

72 40 63 16

Glåmos oppvekstsenter

Virksomhetsleder / rektor

72 41 98 25

Styrer / fagleder

72 41 98 30

Voksenopplæring/flyktningetjeneste

Virksomhetsleder

72 40 64 70 / 916 96 901

Programrådgiver

72 40 64 78 / 917 85 278

Lunner, Liv Grete

Røros sykehjem

Virksomhetsleder

72 41 95 70 / 957 89 645

Sekretær

72 41 94 95

Avdelinssykepleier

72 41 95 42

1 etg sykehjem

72 41 95 41

sokkel sykehjem

72 41 95 42

Gjøsvika sykehjem

Virksomhetsleder

72 41 98 40 / 974 24 042

Hjemmebasert omsorg

Virksomhetsleder

72 41 95 73 / 922 21 324

Avdelingssykepleier

72 41 95 80 / 959 93 017

Aavdelingssykepleier

72 41 95 78 / 905 32 989

Kreftkoordinator

72 41 95 76 / 992 63 057

Avdelingsvernepleier

980 60 890

Kultur og fritid

Virksomhetsleder / kultursjef

72 41 95 06 / 977 61 509

Konsulent

72 41 95 00

Kulturhusleder Storstuggu

72 41 95 01 / 452 33 966

Storstuggu

Bestilling av møterom

72 41 95 01

Kinoansvarlig, Røros Kino

72 41 95 01 / 952 72 095

Kino Storstuggu

Bilettbestilling

72 40 85 06

Røros Frivilligsentral/daglig leder

72 41 94 75 / 928 43 261

Biblioteksjef Røros

72 41 94 25 / 990  3 0 0

Ungdommen Hus/leder

72 41 95 16

Kulturskolen

Løkken, Jostein, konstituert leder

Virksomhetsleder / rektor

72 41 95 17 / 926 08 405

Barnevern Holtålen, Røros og Os

Virksomhetsleder

72 41 94 41

Hjemmekonsulent

72 41 94 45

Barnevernkonsulent

72 41 94 43

Barnevernkonsulent

72 41 94 46

Barnevernkonsulent

72 41 95 04

Barnevernkonsulent

72 41 94 40

Barnevernkonsulent

72 41 94 44

sekretær/ekspedisjon

72 41 94 42

Barnevernkonsulent

72 41 94 49

Barnevernkonsulent

72 41 94 38

Helse

Virksomhetsleder

72 41 95 79 / 928 27 464

Legesenter ekspedisjon

72 41 94 80

LEGEVAKT Sentral

116 117

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege Os/Røros

911 77 940

Hjelpemiddelsentral/ ergoterapaut

Leder/ergoterapeut

72 41 95 64

Fysioterapi

Leder/ fysioterapeut

913 40 188

Fysioterapeut

995 09 204

Fysioterapeut

72 41 95 92

Frisklivskoordinator/fysioterapeut

958 31 538

Psykisk helse/rus

Avd.leder

72 41 95 65

Psyk.sosionom

72 41 98 61

Psyk.hjelpepleier

72 41 98 60

Psyk.sykepleier

72 41 98 63

Psyk.sykepleier

72 41 98 64

Psyk.hjelpepleier

72 41 98 61

Miljøterapeut

474 53 366

Psyk.sykepleier

72 41 98 66

Ergoterapeut/miljøterapeut

958 05 527

Helsestasjon

Ledende helsesøster

72 41 94 96

Sekretær

72 41 94 95

Helsesøster

72 41 94 89

Helsesøster

72 41 94 88

Helsesøster

72 41 94 89

Kommunejordmor

72 41 94 98

Jordmorberedskap

Døgnbemannet 24 timer - 7 dager i uka

980 60 890

Helsesøster VGS

72 41 93 17

Tekniske områder

Virksomhetsleder tekniske områder/teknisk sjef

72 41 94 51

Byantikvar/leder uthusprosjektet

72 41 94 54

Kart og oppmåling

72 41 94 53

Kommuneplanlegger -reguleringsplan

72 41 94 64

Eiendom

72 41 95 02

Eiendomsskatt

72 41 94 50

Ingeniør, prosjekt

72 41 94 69

Verdensarvkoordinator

72 41 95 55

Vann/avløp

72 41 94 32

avdelingsingeniør

72 41 94 62

byggesak/ plan

72 41 94 35

Byggesak/utslipp

72 41 94 59

Boligkontor

72 41 94 76

Kart og oppmåling

72 41 94 57

Planlegger

957 29 753

Leder Renhold

72 41 94 66 / 903 69 840

Kart og oppmåling

72 41 94 68

Uthusprosjektet

72 41 94 72

Landbruksavdelinga

Landbrukssjef

72 41 94 71

Skogbrukskonsulent

72 41 94 69

Naturforvalter

72 41 94 73

Brann- og redningstjeneste

Virksomhetsleder Brann og redningstjenesten

72 41 95 08

Underbrannmester

72 41 94 60

Overbrannmester

72 41 94 61

Branninspektør

72 41 95 07

Underbrannmester

72 41 94 60

Underbrannmester, hovedverneombud

72 41 94 60

Underbrannmester

72 41 94 60

Varabrannsjef

72 41 94 58

Feier

474 54 568

Holten, Rasmus Bromstad

Feier

Forberg, Roger

Feier

Osflaten, Mikkel

Feierlærling

Teknisk uteavdeling

Formann uteseksjonen

414 34 305

Verksmester

958 29 031

Erlien, Trond

414 03 101

Klokkervold, Rolf

992 97 113

Kurås, Jens

950 48 039

Renolen, Tor

992 98 409

Røros, Jon Olav

468 97 667

Sandnes, Anders

951 86 924

Verkstedarbeider/kundemottak

414 06 456

Tronsmed, Anders Inge

992 97 903

Renseanlegget

Leder, driftsoperatør

905 92 708

Driftsorperatør

922 41 269

Drift/vedlikehold

Kjøsen, Thor

Vaktmester

468 91 011

Vaktmester

924 01 181

Vaktmester

915 81 116

Vaktmester

489 94 837

Vaktmester

908 57 504

Thørn, Frank Walter

Vaktmester sykehjem

958 05 516

Tørres, Jan Håvard

Vaktmester sykehjem

917 73 320

Vaktmester Røros skole

907 32 104

Røros parkering

72 41 14 14 / 480  2 2 4

Betjenttelefon

907 51 464

Langseth, Kåre

Parkeringsbetjent

72 41 14 14

Kirkekontor/prestekontor

Kirkeverge

72 41 95 34

Fullmektig

72 41 95 31

Konsulent

72 41 95 31

Kirketjener

977 76 885

Sokneprest Røros og Hitterdal

72 41 95 33

Jonsbråten, Vivi S

Sokneprest i Brekken og Glåmos

72 41 95 32

NAV

Ekspedisjon

55 55 33 33

NAV-leder

73 43 88 60

Konsulent

Konsulent

X