Gründer og næringsbistand

Gründer og næringsbistand

Røros kommune ønsker at gründere og etablerere skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes. Her finner du informasjon om gründer og næringsbistand.

SIST OPPDATERT: 01.02. 2017 - 13:42

Gründer og næringsbistand i Røros kommune.

Er du gründer eller har din bedrift planer om å utvikle ny næringsvirksomhet i Røros kommune?

I prinsippet kan alle søke bistand, både private personer og organisasjoner.

  • Gründere eller nye virksomheter.
    Eksisterende bedrifter som vil utvikle nye produkter eller markeder.
    Samarbeidsprosjekter innenfor bransjer.

Røros kommune har et godt samarbeid med Rørosregionens Næringshage gjennom eierskap i form av aksjer, i likhet med de 7 andre kommunene i fjellregionen. Rørosregionen Næringhage er 1. linje- tjeneste for kommunen når det gjelder nyetableringer og oppfølging av næringsliv.

Mange av henvendelsene som rettes til kommunen, blir derfor videreformidlet til Rørosregionen næringshage.

Rørosregionen Næringshage

Næringshagen for Røros- og Tynset-regionene (Rørosregionen Næringshage as) er et regionalt utviklingsselskap som blant annet bidrar til løpende forretningsutvikling og profesjonalisering av næringslivet i regionen for å skape lønnsomhet og evne til å møte morgendagens behov.

Rørosregionen Næringshage as er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, som hjelper deg med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg.

Les med på nettsiden til Rørosregionen Næringshage

Næringslokaler

Loftet er et arbeidsfellesskap i Trevarefabrikken i Røros sentrum. Her er det rom for gründere, freelancere og andre uavhengige profesjonelle.

Les mer om Loftet her 

 

Røros Vekst har ulike næringslokaler til utleie.

Les mer om Røros Vekst her

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Rørosregionen Næringshage
Besøksadresse Røros,
Ol-Kanelesa veien 2
E-post: post@roroshagen.no
Mobil: 936 67 540

Røros kommune, servicetorget
Postadresse
Bergmannsgata 23

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
08:00 – 15:00

 

X