Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Politikk

Kommunens første kulturplan lagt ut på høring

«Med kultur for kultur» er tittelen på den aller første kulturplanen for Røros Kommune. Den 27. april ble det vedtatt at planen skal legges ut på høring. Vi håper nå på et stort engasjement hos enkeltpersoner, lag, foreninger og institusjoner! 

Kommunedelplan for kultur 2017 – 2029 skal være retningsgivende og ha et langsiktig perspektiv på utviklingen av kulturområdet, med de satsingsområder som er skissert i planen. Kunst og kultur er viktig for et hvert lokalsamfunn – på mange ulike nivåer. Kunst og kultur er en viktig og grunnleggende dimensjon hos enkeltindividet. Å delta i, medvirke i eller skape innenfor kulturlivet er ikke et overskuddsprosjekt som kommer når alle andre behov er dekket, men ligger til grunn for mye av vårt virke. Kulturlivet skaper samhold mellom innbyggerne og det styrker vår lokale identitet. Kunst og kultur kan fremme livskvalitet, helse, felleskap og inkludering. Kulturlivet kan også fungere som en brobygger mellom ulike kulturer i et flerkulturelt samfunn og mellom generasjoner – den har generelt sett en viktig funksjon som brobygger mellom mennesker.

Komité for kultur og samfunnsutvikling har hatt politisk ansvar for prosessen, og virksomhet for kultur og fritid i Røros kommune har hatt ansvar for å føre planen i pennen.

Høringsutkastet kan lastes ned fra denne siden: Høringer
Den kan også leses på bibliotekene, servicetorget eller kulturkontoret på Storstuggu.

Høringsuttalelser kan sendes til:
Røros kommune
Bergmannsgt 23
7374 Røros

e-post: postmottak@roros.kommune.no

Frist: 9. juni

Spørsmål kan rettes til:
Morten Tøndel
Kultursjef
Morten.tondel@roros.kommune.no
Tlf: 977 61 509

eller

Christian Elgaaen
Leder for komité for kultur og samfunnsutvikling
Tlf: 911 28 988

X