Blog

Kultur, idrett og fritid

1. mai – søknadsfrist kulturmidler

1. mai er søknadsfrist for arrangementsstøtte, tilskudd til fritidskulturlivet og tilskudd til idrettsformål.

Arrangementsstøtte
Tilskuddsordningen skal bidra økonomisk til gjennomføringen av arrangement på Røros. Ordningen gjelder både eksisterende og fremtidige arrangement. Med arrangement menes her arrangement som foregår over flere dager eller er av en viss størrelse.

Tilskudd til fritidskulturlivet
Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere og videreutvikle det lokale, frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til utvikling av frivillige kulturaktørers aktivitet, prosjekter og åpne enkeltarrangement i Røros kommune.

Tilskudd til idrettsformål
Du kan søke generelt tilskudd til idrettsformål. Søknad skjer på eget skjema, som du finner på våre hjemmesider. Idrettsrådets behandling av søknadene til idrettslige formål er retningsgivende for formannskapets prioritering av søknadene.

Retningslinjer og søknadsskjema finner dere på siden tilskudd kultur- og idrettsformål.

 

Søknader sendes til:
Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no

For mer informasjon, ta kontakt med kultursjef Morten Tøndel, T: 72 41 95 06 | M: morten.tondel@roros.kommune.no

X