Kulturarv og museum

Kulturarv og museum

På denne siden finner du informasjon om kulturarv og museum som omfatter alt fra tradisjonsmusikk og dialekter, til samisk kulturhistorie og byggeskikk.

SIST OPPDATERT: 24.01. 2017 - 12:32

Kulturarv og museum

Røros er internasjonalt kjent på grunn av oppføringen på Unescos liste over verdensarv. Kulturarven vår omfatter mer enn trebebyggelse og kulturlandskap, den er også samisk kulturhistorie, kulturuttrykk som polsmusikk og polsdans, dialekt og byggeskikk.

Rørosmuseet

Rørosmuseets faglige ansvarsområder er bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie, naturhistorie og Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Se Rørosmuseets egne hjemmesider her.

Immateriell kulturarv

På Røros har vi en lang historie med vern av vår materielle kulturarv – så som bygninger. Men kulturarv er mer enn bygg. Sang, dans, ritualer og ferdigheter er også kulturarv – immateriell kulturarv.

Vår immaterielle kulturarv er viktig for identiten vår, med base i historien. Filosofi, verdier og tenkemåter overføres gjennom muntlige tradisjoner, gjennom språk og andre former for ikke-materiell kommunikasjon. Arvens immaterielle karakter gjør den sårbar, og å ha egne strategier for vern av nettopp den immaterielle delen av vår felles arv er viktig for kommunen.

Pols

Her kommer mer info om Rørospolsen

Rørosdialekt

Her kommer mer info om Rørosdialekt

Rørosdrakt

Her kommer mer info om Rørosdrakt

Samisk språk og kultur

Aajege er et samisk språk- og kompetansesenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap.

Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap

Se mer om Aajege på deres hjemmesider.

Rørosmuseet har også faglig ansvar for sørsamisk kulturhistorie.

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid
X