Barne- og ungdomskultur

Barne- og ungdomskultur

Røros Kommune har mange ulike tilbud innen barne- og ungdomskultur. Her skal det være mulig å både lære, delta og oppleve innenfor et bredt spekter av kultur og idrett.

SIST OPPDATERT: 13.03. 2017 - 13:55

Barne- og ungdomskultur

I kommunen vår er det muligheter for å være med på mange ulike aktiviteter, både innenfor det organiserte og uorganiserte kultur- og idrettsliv. Her går det an å både lære, oppleve og delta – i grunnskolen, i barnehagen, igjennom ulike organisasjoner, idrettslag, på Ungdommens Hus, UKM og kulturskolen.

Ungdommens Hus Røros

Ungdommens Hus Røros (UH) er et møtested og aktivitetssenter for ungdom. UH ligger midt i Røros sentrum. Ungdommens hus er åpent for deg fra du begynner i 8.trinn og helt frem til du blir 18 år+.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en satsing som skal bidra til at alle våre elever fra 1. trinn til og med videregående skole får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunen utvikler også sitt eget program.

I Røros Kommune får elevene besøk av ulike kulturproduksjoner gjennom skoleåret. Noen av besøkene i kommunens grunnskoler er det den kommunale samarbeidsgruppen som har bestilt, andre igjen er del av det fylkeskommunale tilbudet som turnerer fylket.

Den kommunale DKS-gruppen består av representanter fra samtlige grunnskoler, kulturskolen og biblioteket. Det er kulturkontoret som har koordineringsansvar.

Se mer om Den kulturelle skolesekken her.

UKM - Ung Kultur Møtes

Ung kultur møtes er for ungdom mellom 13 og 20 år. Gjennom UKM kan du være med på ulike kurs og workshoper, samt den årlige UKM-happeningen på Storstuggu. På UKM kan du delta med akkurat det du vil – innenfor kulturfeltet.

Sjekk ut UKM Røros’ egen hjemmeside – hvor du finner det du trenger å vite, påmeldingsskjema og nyheter!

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune og Røros kommune igangsatt Opplevelseskortet i våre kommuner. Kortet er et ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målsettingen.

Kortet fungerer som et klippekort, hvor aktivitetstilbydere det er inngått avtale med fastsetter et bestemt antall klipp per kalenderår. Eieren av kortet har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt per aktivitet/klipp. NAV administrerer korttildeling.

For mer info – ta kontakt med NAV Røros/Holtålen eller kulturkontoret på Røros eller i Holtålen.

Opplevelseskortets nasjonale sider 

Kulturskole

Har du lyst til å spille et instrument? Er du glad i å synge? Har du lyst å drive med bildende kunst, dans eller teater? Da er Røros kulturskole plassen for deg. Gå direkte til kulturskolens egen side: Røros kulturskole

Kulturprosjekt i skolen

Skolene i Røros Kommune jobber mye med ulike kulturprosjekt. Blant annet er det store musikk-/teateroppsetninger i flere trinn ved både Røros skole, Brekken lokal- og oppvekstsenter og Glåmos oppvekstsenter.

10. trinn har årlig et omfattende drama-/musikkprosjekt i Storstuggu, kommunens kulturhus. Produksjonene er tverrfaglige prosjekt.  For mer informasjon, ta kontakt med skolene.

Musikkbrakka - øvingsrom for alle!

Musikbrakka er et topp utstyrt øvingsrom i hjertet av Røros sentrum – tilknyttet Ungdommens Hus Røros. Det er Ungdommens Hus som administrerer utlån av Musikkbrakka. Se mer på Musikkbrakkas egen facebookside.

Trygt hjem for en femtilapp

Trygt hjem for en femtilapp er en ordning for deg som er ung, som vil ta taxi hjem på kvelden og natta i helgene. Trygt, billig, og ikke minst lurt – du slipper nemlig å bruke egen bil eller sitte på med andre for å komme deg hjem fra ulike arrangement! Dersom du ringer taxisentralen før klokken 1800 og forhåndsbestiller, får du taxi hjem for en femtilapp! Ordningen gjelder for alle mellom 15-22 år.

Ordningen er et samarbeid mellom den enkelte taxisentral, kommunen og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telefonnummer Røros Drosjesentral: 72 41 12 58

(Ordningen gjelder kun innenfor kommunegrensene)

Illustrasjonsfoto for Kultur, idrett og fritid

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent
Ane Linn Haagaas
(DKS, UKM, GRUV, Opplevelseskortet)
Tlf: 72 41 95 00
E-post: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no

Avdelingsleder Ungdommens Hus Røros
Ove Testad
(UH & Musikkbrakka)
Tlf: 918 10 347
E-post: ove.testad@roros.kommune.no

Røros Kulturskole
Tlf: 72 41 95 17

X