Blog

Bygge og bo

Kommunale avgifter for 1. termin 2017

Illustrasjonsfoto for Bygge og bo

Kommunale avgifter for 1. termin 2017 er fakturert. De som har montert vannmålere, vil få årsavregning for 2016 med på denne fakturaen. Derfor er det sannsynlig at fakturaen nå avviker fra de andre terminene i året. Dersom forbruket av vann i fjor var større enn det som var antatt på terminfakturaene, vil du få fakturert et større beløp nå enn i fjorårets terminer. Har forbruket vært mindre i 2016 enn det som ble stipulert, blir fakturaen mindre nå enn terminfakturaene for fjoråret.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med Servicetorget.

X