Kommunal bolig

Kommunal bolig

Her finner du det du trenger å vite om kommunale boliger. Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

SIST OPPDATERT: 09.02. 2017 - 09:19

Kommunal bolig

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle etter vedtatte tildelingskriterier har et godt og trygt sted å bo. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Kommunale boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte i boligmarkedet, og det er i hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp. Kommunale boliger blir tildelt etter egen søknad og i henhold til vedtatte retningslinjer og utvalgte målgrupper.

Kommunens formål er å leie ut boliger til prioriterte grupper, dvs
• vanskeligstillte,
• ressurssvake

Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er for personer som har behov for særlig tilpasning, hjelpe- og vernetiltak på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Les mer om hvordan du kan søke om omsorgsbolig og kriterier for tildeling her. 

Bygge og bo

KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Boligkontoret
Bergmannsgata 23

7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Boligkonsulent
Marianne Nordbrekken
Tlf: 72 41 94 76
E-post: marianne.nordbrekken@roros.kommune.no

X