Kulturskolen

Kulturskolen

Har du lyst til å spille et instrument? Er du glad i å synge? Har du lyst å drive med bildende kunst, dans eller teater? Da er kulturskolen plassen for deg!

SIST OPPDATERT: 20.03. 2017 - 09:19

Kulturskolen – variert og mangfoldig!

Undervisningen varierer mellom enkelttimer, grupper og prosjekter og foregår på vår nye kulturskole i Verket Røros og ved Brekken Oppvekstsenter.

Kulturskolen samarbeider nært med skole, barnehage og det øvrige kulturlivet i kommunen.

Kulturskolens undervisningstilbud
 • Sang/barnekor
 • Gitar
 • Bass
 • Piano/keyboard
 • Fele
 • Fløyte
 • Saksofon
 • Klarinett
 • Trompet
 • Horn
 • Baryton
 • Slagverk.
 • Klassisk ballett
 • Billedkunst (tegning, maling, keramikk)
 • Teater (Agendateateret)

Kulturskolen har eget tilbud innen band-samspill, og for elever med spesielle behov.

Har du andre spesielle ønsker, så ta gjerne kontakt!

Er det søknadsfrist på kulturskolen?

Hovedopptak er på våren med søknadsfrist 1. juni hvert år, men du kan søke gjennom hele året.

Dersom det er flere søkere enn antall elevplasser, vil du bli satt opp venteliste. Du står på denne listen inntil du aktivt gir beskjed om at du ikke ønsker å stå her lengre.

Informasjon om påmelding og utmelding

Påmelding
Når du har fått skoleplass, trenger du ikke melde deg inn på nytt/registrere deg på nytt for hvert nye skoleår.

Utmelding
Det må gis skriftlig beskjed ved utmelding. Utmelding for neste semester skal skje innen 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.

Hvem kan søke plass på kulturskolen?

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge til og med 20 år som er bosatt i Røros kommune. Elever fra andre kommuner kan òg taes opp når hjemstedskommunen dekker utgiftene. Tilbud er åpent for alle interesserte.

Betalingssatser

Prisene er per år, men faktureres halvårsvis

 • Instrument  2900,-
 • Ballett 1800,-
 • Kor 1800,-
 • Musikkleik 1800,-
 • Drama 1800,-
 • Tegning 1800,-
 • Instrumentleie 420,-

I tillegg tilkommer følgende:
Materialgebyr, billedkunst pr år: 620,-
Kopiavgift pr år: 130,-

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Røros kulturskole
Sundveien 10
7374 Røros

Postadresse:
Bergmannsgata 23
7374 Røros
E-post: kulturskolen@roros.kommune.no

Rektor
Nils Graftås
Tlf: 72 41 95 17
E-post: nils.graftas@roros.kommune.no

Fagleder
Jostein Løkken
Tlf: 72 41 95 17 | 926 08 405
E-post: jostein.lokken@roros.kommune.no

Kontortid:
Mandag – torsdag kl. 0900 – 1500

Kulturskolen på Facebook

X