Blog

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Hovedopptaket til kommunale og private barnehager 2017/2018 har søknadsfrist 1. mars. 

Barnehageåret starter 15.august. Oppstartdato for hovedopptak settes til perioden 15. – 31. august. Ønskes senere oppstart må det betales fra tildelt dato sjøl om plassen ikke benyttes. Barn som står på venteliste, og barn som ikke har fått innvilget ønsket barnehage inneværende barnehageår må søke på nytt.

Kommunale barnehager tilbyr 50 % eller 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider. Ved behov for endret oppholdstid eller endring av barnehage fra 15.08.2017, må ny søknad innleveres.

Samisk språkopplæring

For barn som ønsker tilbud om samisk språkopplæring, søkes plass i Ysterhagaen barnehage eller Brekken barnehage for de som tilhører Brekken skolekrets.

Hvordan søke barnehageplass?

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager samt mer informasjon om Røros kommunes barnehagetilbud finner du her.

X