Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie

Stabil lav arbeidsledighet på Røros

Illustrasjonsfoto: lav arbeidsledighet i følge tall fra NAV

Statistikk fra NAV 31. mars 2017 viser at arbeidsledigheten i Røros kommune er stabilt lav. Også arbeidsledigheten i Sør – Trøndelag ligger godt under snittet for landet.  

Ved utgangen av mars var det 46 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 1,5 % av arbeidsstyrken i kommunen, en reduksjon på 2 % i forhold til samme periode i 2016. I tillegg var 19 deltakere på ordinære tiltak. Bare Osen kommune har lavere ledighetstall enn Røros i Sør-Trøndelag.

Ledigheten i Holtålen kommune er også stabil. Ved utgangen av mars var det 22 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 2,2 % av arbeidsstyrken i kommunen, det samme som i mars 2016. I tillegg var 8 deltakere på ordinære tiltak.

Arbeidsledigheten ned med 12 prosent
I en pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 31. mars 2017 kom det frem at ledigheten fortsetter å holde seg lav i Sør-Trøndelag, og ligger i mars godt under snittet for landet som er på 2,9 prosent. Ved utgangen av mars er 2,4 prosent helt ledige i Sør-Trøndelag. Legger vi til ordinære tiltaksdeltakere har fylket en bruttoledighet på 3,1 prosent. Justert for naturlige sesongsvingninger ligger ledigheten i fylket på 2,3 prosent.

I mars er 1 256 personer i fylket i et arbeidsrettet tiltak. Det tilsvarer 0,7 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 29 prosent fra i fjor. Den største prosentvise økningen er det lønnstilskudd som står for. – Vi ser positivt på økningen i bruk av lønnstilskudd. Arbeidssøkeren blir ansatt i bedriften og mottar ordinær lønn, mens bedriften får et tilskudd til lønnen. Vi ser at tiltaket ofte gir mulighet for varig arbeid, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Ledigheten synker mest blant de under 30 år
Med unntak av de over 60 år, synker ledigheten i alle aldersgrupper og mest for de under 30 år. – Det er svært positivt at ungdomsledigheten går ned. Ungdom er en prioritert gruppe hos NAV i Sør-Trøndelag, og vi samarbeider tett både med skolen og næringslivet for å hindre frafall eller for å få ungdommene ut i arbeid og aktivitet, sier Winsnes.

X