Blog

Aktuelt

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Illustrasjonsfoto:revisjon av kommuneplanens arealdel

Røros kommune reviderer nå kommuneplanens arealdel. Frist for å komme med innspill eller bekrefte tidligere innsendt innspill er 1.9.2017.

Alle som tidligere har sendt inn et innspill vil motta et brev hvor det bes om at innspillet bekreftes samt at du oppgi opplysninger om tiltaket.

Oppstart for revisjon av kommuneplanens arealdel ble først startet opp i 2009. Av ulike årsaker har arbeidet stoppet opp flere ganger. Planarbeidet ble igjen startet opp med nytt planprogram i 2014. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2015 og legger noen av hovedrammene for fremtidig arealbruk og arbeidet med planen.

Følg prosessen
På vår side revisjon kommuneplanens arealdel kan du følge prosessen. På denne siden finner du også informasjon om hvordan du kan fremme innspill og hvilke kriterier innspillene vil vurderes etter.

X