Blog

Aktuelt, Næring

Kurs: Økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling

Illustrasjonsfoto: kurs økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling

Er du produsent av lokalmat eller gårdsmat? Vil du lære å fastsette pris på produktet og litt om å sette opp kalkyler og økonomi?

Prosjektet Kompetanseløft lokalmat – reiseliv arrangerer kurs med Frode Kristensen, Matmerk og Viggo Johannessen, Kiwa Teknologisk Institutt.

Tid: 26. juni kl. 08.30 -14.30
Sted: Havsjøveien Næringspark

Påmelding innen 22. juni til: marit@rorosmat.no
Kurset er gratis.

Velkommen!

Om prosjektet Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv
Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv er et 5-årig utviklingsprosjekt for kompetanseheving og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv i kommunene Røros og Holtålen. Du kan lese mer om prosjektet Kompetnaseløft Lokalmat – Reiseliv på nettsiden til Rørosregionen næringshage.

 

Annonse kurs økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling

X