Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Kulturmidler & Bergstadstipend – søknadsfrist 1. mai!

Første mai er det frist for å søke tilskudd idrettsformål, arrangementstøtte og tilskudd til fritidskulturlivet.  Denne datoen er også søknadsfrist for å søke Bergstadstipendet.

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et mangfoldig kulturliv. Retningslinjer for alle våre tilskuddsordninger finner du ved å klikke på denne lenken: tilskudd kultur- og idrettsformål. På denne siden finner du også nedlastbare PDF-dokumenter med retningslinjer og statutter.

Røros kommune kan også hvert år dele ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke relasjoner søkeren gjennom sitt arbeide har til Rørosdistriktet.
Statutter, oversikt over tidligere tildelinger samt info om hvordan du søker, finner du på denne siden: Bergstadstipendet

 

X