Blog

Aktuelt, Næring

Det interkommunale næringsfondet har søknadsfrist 30. april

Illustrasjonsfoto for Næring

Søknadsfristen til Det interkommunale næringsfondet for Holtålen kommune og Røros kommune er 30. april 2017.

Det interkommunale næringsfondet er et samarbeid mellom Røros og Holtålen kommuner, og det er Røros kommune som er vertskommune. Fondet skal først og fremst løfte større prosjekter og tiltak som gagner næringslivet i begge kommuner.

Søknad sendes elektronisk via elektronisk regionalforvaltning.no. Mer informasjon og retningslinjer for fondet samt hvordan du søker finner du på våre nettsider. Kontaktperson for fondet er Bjørn Frydenborg.

X