Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Hvem fortjener å få kulturprisen 2017?

Bilde av Sverre Fjellheim som mottar Røros kommunes kulturpris

Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet i kommunen eller bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.

I 2016 gikk kulturprisen til Sverre Fjellheim, for hans engasjement og utrettelige arbeid knyttet til dokumentasjon, forskning, forvaltning og formidling av samisk kultur og historie.

Hvem syns du burde få årets kulturpris? Utfyllende informasjon om hvordan du nominerer en kandidat, finner du her:

Røros kommunes kulturpris.

Nominasjoner sendes til:
Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no

For mer informasjon, ta kontakt med kultursjef Morten Tøndel, T: 72 41 95 06 | M: morten.tondel@roros.kommune.no

X