Blog

Aktuelt

Røros kommune reviderer næringsplanen

Illustrasjonsfoto for Næring: Husk søknadsfristen for produsksjonstilskudd 15. mai.

Komite for kultur og samfunnsutvikling har igangsatt arbeid med revidering av kommunens næringsplan.

Næringsplanen for Røros kommune skal revideres, og organiseringen av kommunens næringsarbeid skal evalueres. Saken er lagt til Komite for kultur og samfunnsutvikling, og Røros kommune har engasjert Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage til å være prosessleder.

Les om mer om arbeidet i pressemeldingen.

 

 

X